Asociatia Little People Romania

Asociatia Little People Romania

Termeni si conditii

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Site-ul web aflat la adresa thelittlepeople.galantom.ro este administrat de Asociatia The Little People, organizație  non-profit cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Calea Mănăştur nr 42B

Conţinutul site-ului este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Site-ul este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociatia The Little People prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail) furnizate voluntar de utilizatorii care  doresc să doneze pe site și/sau să se înscrie în baza noastră de date, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

Conform legii anterior menţionate, utilizatorii au dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Fundația eMAG. De asemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Donații

Donațiile online se realizează prin susținerea cauzelor asociatiei pe site-ul www.galantom.ro.

Donatiile oferite de donatori nu pot fi returnate. Denuntarea unilaterala nu este permisa. Singura exceptie este reprezentata de cazurile de frauda, cand donatia va fi returnata posesorului cardului fraudat.

Obligatiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea face donații, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea site-ului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, utilizatorii noștri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12).

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Litigii

Prin folosirea acestui site, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator si The Little People. În cazul unor eventuale conflicte între asociatie și utilizatorii site-ului, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat  de instanța competentă  din Municipiul București.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea unei donații către Asociatia The Little People, utilizatorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Asociatia The Little People nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Asociatia The Little People nu garantează în niciun fel acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informațiilor sau al materialelor cuprinse în acest site web. Asociatia The Little People nu garantează rezultatele ce s-ar putea obține din utilizarea informațiilor prezentate prin intermediul acestui site și nici disponibilitatea spre folosire a informațiilor prezentate în site.

Asociatia The Little People nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet în utilizarea, copierea sau afișarea conținutului site-ului, declinându-și de asemenea răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a altor defecțiuni tehnice apărute la server.